Informācija vecākiem / Logopēda padomi

Bērnu runas traucējumu pazīmes

Vecākiem īpaša uzmanība jāpievērš, ja ....
 • 1.mēneša beigās bērns nekad nekliedz pirms barošanas;
 • 4.mēneša beigās bērns nesmaida, kad ar viņu runā;
 • 5. mēneša beigās mātes klēpī necenšas meklēt nosauktos priekšmetus un cilvēkus, neieklausās mūzikā;
 • 7.mēnesī neatpazīst tuvinieku balsis, neprot pareizi (adekvāti) reaģēt uz intonācijā, nedod priekšroku skanošiem grabuļiem;
 • 9.mēneša beigās bērnam nav (lalināšanas) un viņš nevar atkārtot pēc pieaugušā dažādas zilbes, atdarinot runājošā intonāciju;
 • 10.mēneša beigās mazulis nemāj ar galvu ( nepiekrītot vai atsakoties no piedāvājuma) vai nemāj ar roku atvadoties.
 • 1 gada vecumā – nevar pateikt ne vārda. Nevar izpildīt vienkāršu lūgumu („parādi”, „atnes”), nav spējīgs adekvāti reaģēt uz uzslavu un aizrādījumiem par nepareizu uzvedību.
 • 1 gads 4 mēneši – bērns nevar atbilstoši situācijai lietot vārdus „mamma” un „tētis” ;
 • 1 gads 9 mēneši – nevar pateikt 6 (apdomātus) vārdus.
 • 2 gadi – bērns nevar parādīt ķermeņa daļas, kuras nosauc pieaugušais. Neizpilda sarežģītus lūgumus, piemēram, „Aizej uz virtuvi un atnes krūzīti!” neatpazīst savus tuvākos uz foto (bildēs);
 • 3 gadi – nesaprot nelielu dzejoļu, pasaku stāstu saturu, necenšas viņus atstāstīt, neprot salīdzināt divas dažāda garuma līnijas (parādīt kura ir garāka, kura īsāka). Neprot atbildēt uz jautājumu, kāds ir viņa vārds, uzvārds.
 • 4 gadi – nezin krāsu nosaukumus, neprot skaitīt 5 apjomā, nevar noklausīties garu pasaku, pastāstīt dzejolīti.

Ja vecākus uztrauc bērna valodas attīstība, rodas jautājumi vai neskaidrības, ar bērnu ir jādodas pie tuvākā logopēda uz konsultāciju. Mūsu pilsētā ir izveidots „ Daugavpils Iekļaujošās izglītības centrs”, kurā bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem bezmaksas konsultācijas sniedz:
 • logopēds,
 • psihologs,
 • speciālais pedagogs.

 Adrese: Saules iela 7, Daugavpils
Par konsultāciju jāvienojas iepriekš piesakoties pa tālruni: 65420332.