Informācija vecākiem / To būs interesanti zināt

Mūsu tradīcijas


Gadu gaitā ir izveidojušās stabilas tradīcijas, kuras tiek koptas un pilnveidotas, tiek atzīmēti latviešu gadskārtu un mūsdienās iecienītie svētki. Par prieku pašiem bērniem un vecākiem, tiek rīkoti skaisti koncerti, kuros bērni var radoši izpausties, dziedāt, dejot, iejusties aktieru lomās:


 • Latviešu gadskārtu ieražu atzīmēšana
 • Lāčplēša dienai veltītie sporta svētki
 • Valsts svētku svinēšana
 • Darba svētki
 • Valsts valodas diena
 • Mātes diena
 • Tēva diena
 • Tematiskās pēcpusdienas veltītas bērnu dzejniekiem, rakstniekiem, komponistiem
 • Tematisko izstāžu rīkošana sadarbībā ar bērnu vecākiem: ražas svētki, senlietu un bērnu darbu izstādes, Ziemassvētku un Lieldienu kompozīcijas u.c.
 • Ekskursijas
 • Leļļu teātri un koncerti izglītības iestādē un pilsētas teātrī
 • Bērnu konkursi, koncerti “Ko tu, proti?”
 • Piedalīšanās pilsētas rīkotajos pasākumos
 • Rudens un pavasara kustību aktivitātes
 • Atvērto durvju dienas.