Roku darba, latviešu folkloras materiāla un tradīciju atainošana "vakarēšanā" senlatviešu garā.

picture1
picture1

Bērnu tiesību aizsardzības darba organizācija pirmsskolas izglītības iestādē prezentācija.

http://www.daugavpils17pii.lv/Bernu_tiesibu_aizsardziba.pdf

Praktiskais seminārs pirmsskolas skolotājām prezentācija.

http://www.daugavpils17pii.lv/Praktiskais_seminars_pirmsskolas_skolotajam.pdf

http://mazoekspertuskola.lv/  uzdevumi bērniem
http://pasakas.letonika.lv/   runājošās pasakas
http://www.drossinternets.lv/ latviešu val.