Dienas režīms

1.GRUPAS DIENAS REŽĪMS

Laiks

Bērnu organizācija

Programmas uzdevumi

7.00-8.00

Bērnu sagaidīšana,apskate, rotaļas, sarunas ar vecākiem

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana

7.55-8.05

Rīta rosme

Fiziskās attīstības uzdevumi veselības nostiprināšanā un veselīga dzīvesveida veidošanā

8.10-8.50

Brokastis, rīta aplis

Sadzīves iemaņu veidošana

9.00-9.50

Rotaļnodarbības, nodarbības aktivitāšu centros

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

9.50-11.00

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: vērojumi, priekšstatu nostiprināšana, kustību rotalas, pamatkustību attīstīšana

Veselības nostiprināšana. Sadzīves iemaņu veidošana

11.40-12.15

Pusdienas

Sadzīves iemaņu veidošana

12.15-15.00

Gatavošanās diendusai, diendusa (ģērbšanās)

Sadzīves iemaņu un saskarsmes kultūras veidošana

15.00-15.45

Celšanās, norūdīšanās procedūras

Sadzīves iemaņu veidošana, veselīga dzīvesveida iemaņu apgūšana

15.20-15.50

Launags

Sadzīves iemaņu veidošana

16.00-16.30

Rotaļas, individuālais darbs ar bērniem

Attīstošo un izglītojošo uzdevumu nostiprināšana, saskarsmes kultūras veidošana

16.30-18.00

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga

Veselības nostiprināšana. Sadzīves iemaņu veidošana

16.30-18.00

pirmdienās 18.30

Bērnu vadīšana mājās, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana

Saskarsmes kultūras veidošana

2. GRUPAS DIENAS REŽĪMS

Laiks

Bērnu organizācija

Programmas uzdevumi

7.00-8.00

Bērnu sagaidīšana, sarunas ar vecākiem, rotaļas, individuālās korekcijas nodarbības

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana

8.00-8.30

Rīta rosme, artikulācijas vingrinājumi

Fiziskās attīstības uzdevumi veselības nostiprināšanā un veselīga dzīvesveida veidošanā

8.30-8.50

Brokastis

Sadzīves iemaņu veidošana

9.00-11.00

Rotaļnodarbības

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

11.00-12.15

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: vērojumi, eksperimenti, kustību rotalas, sporta spēles,pamatkustību nostiprināšana

Zināšanu, iemaņu, prasmju pilnveidošana, veselības nostiprināšana. Sadzīves iemaņu nostiprināšana

12.30-13.00

Pusdienas

Sadzīves iemaņu veidošana

13.10-15.00

Gatavošanās diendusai, diendusa (ģērbšanās, zobu tīrīšana)

Sadzīves iemaņu un saskarsmes kultūras veidošana

15.10-15.40

Celšanās, norūdīšanās procedūras

Sadzīves iemaņu veidošana, veselīga dzīvesveida iemaņu apgūšana

15.40-16.00

Launags

Sadzīves iemaņu veidošana

16.00-16.30

Korekcijas nodarbības, individuālais darbs ar bērniem pēc logopēda uzdevumiem

Attīstošo un izglītojošo uzdevumu nostiprināšana

 

16.30-17.00

 

Rotaļas, bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs ar bērniem

Attīstošo un izglītojošo uzdevumu nostiprināšana, saskarsmes kultūras

veidošana

17.00

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: sporta spēles, kustību rotaļas

Veselības nostiprināšana. Sadzīves iemaņu veidošana

17.30-18.00

pirmdienās 18.30

Bērnu vadīšana mājās, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana

Saskarsmes kultūras veidošana

3. GRUPAS DIENAS REŽĪMS

Laiks

Bērnu organizācija

Programmas uzdevumi

7.00-8.00

Bērnu sagaidīšana,rotaļas, patstāvīgais darbs, sarunas ar vecākiem

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana

8.10-8.20

Rīta rosme

Fiziskās attīstības uzdevumi veselības nostiprināšanā un veselīga dzīvesveida veidošanā

8.25-9.00

Brokastis

Sadzīves iemaņu veidošana

9.00-10.10

Rotaļnodarbības

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

10.10-11.40

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, kustību rotaļas, sporta spēles,pamatkustību nostiprināšana

Zināšanu, iemaņu, prasmju pilnveidošana, veselības nostiprināšana. Sadzīves iemaņu nostiprināšana

12.00-12.30

Pusdienas

Sadzīves iemaņu veidošana

12.30-15.00

Gatavošanās diendusai, diendusa (ģērbšanās, zobu tīrīšana)

Sadzīves iemaņu un saskarsmes kultūras veidošana

15.00-15.25

Celšanās, norūdīšanās procedūras

Sadzīves iemaņu veidošana, veselīga dzīvesveida iemaņu apgūšana

15.25-15.50

Launags

Sadzīves iemaņu veidošana

16.00-16.30

Rotaļas, individuālais darbs ar bērniem

Attīstošo un izglītojošo uzdevumu nostiprināšana, saskarsmes kultūras veidošana

16.30

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: kustību rotaļas, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana

Veselības un sadzīves iemaņu nostiprināšana

17.00-18.00

pirmdienās 18.30

Bērnu vadīšana mājās, konsultāciju sniegšana vecākiem

Saskarsmes kultūras veidošana

4. GRUPAS DIENAS REŽĪMS

Laiks

Bērnu organizācija

Programmas uzdevumi

7.00-8.00

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, sarunas ar vecākiem, artikulācijas vingrinājumi

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana

8.10-8.20

Rīta rosme

Fiziskās attīstības uzdevumi veselības nostiprināšanā un veselīga dzīvesveida veidošanā

8.25-8.55

Brokastis

Sadzīves iemaņu veidošana

9.00-10.30

Rotaļnodarbības

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

10.30-11.50

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, kustību rotaļas, sporta spēles,pamatkustību nostiprināšana

Zināšanu, iemaņu, prasmju pilnveidošana, veselības nostiprināšana. Sadzīves iemaņu nostiprināšana

12.10-12.50

Pusdienas

Sadzīves iemaņu veidošana

12.50-15.00

Gatavošanās diendusai, diendusa (ģērbšanās, zobu tīrīšana)

Sadzīves iemaņu un saskarsmes kultūras veidošana

15.00-15.30

Celšanās, norūdīšanās procedūras

Sadzīves iemaņu veidošana, veselīga dzīvesveida iemaņu apgūšana

15.30-16.00

Launags

Sadzīves iemaņu veidošana

16.00-16.30

Korekcijas stunda.

Attīstošo un izglītojošo uzdevumu nostiprināšana

16.30

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana, kustību rotaļas

Veselības nostiprināšana. Sadzīves iemaņu veidošana

17.00-18.00

pirmdienās 18.30

Bērnu vadīšana mājās, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana

Saskarsmes kultūras veidošana

5. GRUPAS DIENAS REŽĪMS

Laiks

Bērnu organizācija

Programmas uzdevumi

7.00-8.30

Bērnu sagaidīšana,rotaļas, patstāvīgais darbs, sarunas ar vecākiem

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana

8.30-8.40

Rīta rosme

Fiziskās attīstības uzdevumi veselības nostiprināšanā un veselīga dzīvesveida veidošanā

8.40-9.00

Brokastis

Sadzīves iemaņu veidošana

9.00-10.50

Rotaļnodarbības

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

11.00-12.45

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: vērojumi, eksperimenti, kustību rotalas, sporta spēles,pamatkustību nostiprināšana

Zināšanu, iemaņu, prasmju pilnveidošana, veselības nostiprināšana. Sadzīves iemaņu nostiprināšana

12.45-13.15

Pusdienas

Sadzīves iemaņu veidošana.

13.15-15.00

Gatavošanās diendusai, diendusa (ģērbšanās, zobu tīrīšana)

Sadzīves iemaņu un saskarsmes kultūras veidošana

15.00-15.45

Celšanās, norūdīšanās procedūras

Sadzīves iemaņu veidošana, veselīga dzīvesveida iemaņu apgūšana

15.45-16.00

Launags

Sadzīves iemaņu veidošana

16.00-16.45

Rotaļas, bērnu patstāvīgā darbība, individuālais darbs ar bērniem

Attīstošo un izglītojošo uzdevumu nostiprināšana, saskarsmes kultūras veidošana

16.45

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: kustību rotaļas, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana

Veselības un sadzīves iemaņu nostiprināšana

17.00-18.00

pirmdienās 18.30

Bērnu vadīšana mājās, konsultāciju sniegšana vecākiem

Saskarsmes kultūras veidošana

6. GRUPAS DIENAS REŽĪMS

Laiks

Bērnu organizācija

Programmas uzdevumi

7.00-8.00

Bērnu sagaidīšana, rotaļas, patstāvīgais darbs, sarunas ar vecākiem

Saskarsmes kultūras un sadzīves iemaņu veidošana

8.00-8.20

Rīta rosme, rīta aplis

Fiziskās attīstības uzdevumi veselības nostiprināšanā un veselīga dzīvesveida veidošanā

8.25-8.50

Brokastis

Sadzīves iemaņu veidošana

9.00-10.30

Rotaļnodarbības

Attīstošie un izglītojošie uzdevumi atbilstoši bērnu attīstības līmenim.

10.30-12.00

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: vērojumi, eksperimenti, priekšstatu nostiprināšana, kustību rotaļas, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana

Zināšanu, iemaņu, prasmju pilnveidošana, veselības nostiprināšana. Sadzīves iemaņu nostiprināšana

12.15-12.50

Pusdienas

Sadzīves iemaņu veidošana

12.50-15.00

Gatavošanās diendusai, diendusa (ģērbšanās, zobu tīrīšana)

Sadzīves iemaņu un saskarsmes kultūras veidošana

15.00-15.30

Celšanās, norūdīšanās procedūras

Sadzīves iemaņu veidošana, veselīga dzīvesveida iemaņu apgūšana

15.35-16.00

Launags

Sadzīves iemaņu veidošana

16.00-16.30

Rotaļas, individuālais darbs ar bērnie

Attīstošo un izglītojošo uzdevumu nostiprināšana, saskarsmes kultūras veidošana

16.30

Gatavošanās pastaigai. Pastaiga: kustību rotaļas, sporta spēles, pamatkustību nostiprināšana

Veselības un sadzīves iemaņu nostiprināšana

17.00-18.00

pirmdienās 18.30

Bērnu vadīšana mājās, pārrunas ar vecākiem, konsultāciju sniegšana

Saskarsmes kultūras veidošana