Programmas

Pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskais darbs organizēts pamatojoties uz:

  • Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu ( programmas kods01011121);
  • Mazākumtautību speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem (programmas kods 01015521).