Interešu izglītība

Bērniem tiek piedāvāti sekojoši pulciņi:

Nodarbību diena

Laiks

Skolotājs

Angļu valodas pulciņa nodarbības

Otrdiena

15.00 – 16.00

Alla Hohlova

Piektdiena

Sporta deju pulciņa nodarbības

Pirmdiena

15.15 – 16.15

Dmitrijs Morderers

Trešdiena

16.15 – 16.45

Ceturdiena

15.15 – 15.45