VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

2014/03/24
img 0001
img 0001
Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015521