DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES KĀRTĪBA, KĀ RĪKOJAS BĒRNA INFEKCIJAS SLIMĪBU GADĪJUMOS

2019/03/29
https://onedrive.live.com/edit.aspx?cid=4daf545774717d09&page=view&resid=4DAF545774717D09!362&parId=......

DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

2018/09/17
ikn
ikn
https://1drv.ms/w/s!Agl9cXRXVK9Nev1Nz0AmfbGraNA  ...

IZGLĪTOJAMO PERSONU DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBA

2018/09/17
izglitojpersonu aizsardz
izglitojpersonu aizsardz
https://1drv.ms/w/s!Agl9cXRXVK9NcxbeDxCgAPkzV84...

DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

2018/09/17
https://1drv.ms/w/s!Agl9cXRXVK9Ngmi1lsp3UL2ZCvMK...

DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES BĒRNU SŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

2018/09/17
https://1drv.ms/w/s!Agl9cXRXVK9NdDfnUbvK5aBKCNQ...

NOLIKUMS

2016/01/11
piel lem nolikums
piel lem nolikums
Nolikums...

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

2014/03/24
img
img
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011121...

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

2014/03/24
img 0001
img 0001
Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015521...

LĪGUMS PAR BĒRNA IZGLĪTOŠANU UN APRŪPI

2014/03/24
ligums
ligums
http://daugavpils17pii.lv/Lab.17_pii_ligums_ar_vecakiem[1][1].pdf ...

MATERIĀLU SARAKSTS, 1-3 GADI

2013/01/23
doc1
doc1
Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 1-3 gadi...

MATERIĀLU SARAKSTS, 3-5 GADI

2013/01/23
doc2
doc2
Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 3-5 gadi...

MATERIĀLU SARAKSTS, 5-7 GADI

2013/01/23
doc3
doc3
Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 5-7 gadi...