NOLIKUMS

2016/01/11
piel lem nolikums
piel lem nolikums
Nolikums...

DAUGAVPILS PILSĒTAS 17.PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

2016/01/08
ieks kart not
ieks kart not
Iekšējās kārtības noteikumi...

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

2014/03/24
img
img
Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 01011121...

VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS LICENCE

2014/03/24
img 0001
img 0001
Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015521...

LĪGUMS PAR BĒRNA IZGLĪTOŠANU UN APRŪPI

2014/03/24
ligums
ligums
http://daugavpils17pii.lv/Lab.17_pii_ligums_ar_vecakiem[1][1].pdf ...

MATERIĀLU SARAKSTS, 1-3 GADI

2013/01/23
doc1
doc1
Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 1-3 gadi...

MATERIĀLU SARAKSTS, 3-5 GADI

2013/01/23
doc2
doc2
Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 3-5 gadi...

MATERIĀLU SARAKSTS, 5-7 GADI

2013/01/23
doc3
doc3
Nepieciešamo materiālu saraksts izglītības procesa nodrošināšanai 5-7 gadi...